ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ανασκόπιση δράσεων 2022 της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γυθείου Πύραρχος Κωνσταντίνος Καστρής

 Δράσεις Ενημέρωσης & εκπαίδευσης στα θέματα Πυροπτοστασίας και πολιτικής Προστασίας 2022

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Γυθείου Πύραρχος Κων/νος Καστρής μετά την χαλάρωση των μέτρων για την αποφυγή της διάδοσης του covid-19,  ξεκίνησε τις δραστηριότητές της στην ενημέρωση πολιτών, εκπαιδευτικών και μαθητών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε  θέματα πολιτικής προστασίας και πυροπροστασίας. 

Οι ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ συμμετείχαν στις διοργανώσεις των δράσεων υποστηρικτικά με υλικοτεχνικό εξοπλισμό, οργανωτικά και οικονομικά. Την ευθύνη και για την διοργάνωση και την υλοποίηση των παρακάτω δράσεων είχε ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γυθείου  Αντιπύραρχος Κωνσταντίνος Γραφάκος.

 Ø  Δράσεις σε σχολικές μονάδες Α΄& Β΄ βαθμίδας

 Κατά τους μήνες  Απρίλιο, Μάιο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο η υπηρεσία μας με ευθύνη  και  επιμέλεια από τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γυθείου, πραγματοποίησε δράσεις ενημέρωσης – εκπαίδευσης  θεωρητικές αλλά και διακρατικές  συνολικά σε

3   Λύκεια με σύνολο μαθητών 310

 3   Γυμνάσια με σύνολο μαθητών 380

 4   Δημοτικά σχολεία με σύνολο μαθητών 374

 
 Και στους  εκπαιδευτικούς από τον Δήμο Ευρώτα και τον Δήμο Ανατολικής Μάνης.

Οι μαθητές ενημερώθηκαν για την πρόληψη και την καταστολή πυρκαγιών, το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος στην αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών, παροχής βοήθειας και γενικά γνωριμίας και ευαισθητοποίησης με το  πυροσβεστικό έργο.

  Οι δράσεις που αναπτύχθηκαν στον Δήμο Ευρώτα έγιναν   σε συνεργασία με τον Εθελοντικό Πυροσβεστικό Σταθμό Μυρτιάς και το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Κροκεών ενώ στον Δήμο Ανατολικής Μάνης στις δράσεις συνέδραμαν πληρώματα πυροσβεστών από την Π.Υ. Γυθείου.


Το πρόγραμμα περιελάμβανε:

                 α) Ενημέρωση μαθητών με οπτικοακουστικό υλικό εντός  αίθουσας

β) Ενημέρωση για τον Εθελοντισμό στο Πυροσβεστικό Σώμα,

γ) Επαγγελματικό Προσανατολισμό αναφορικά με τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας,

δ)Ξενάγηση των μαθητών σχετικά μα τα εργαλεία και υλικά των Πυροσβεστικών Οχημάτων και

ε) Κατάσβεση πυρκαγιάς με χρήση φορητού πυροσβεστήρα.

Το χαρακτηριστικό της δράσης ενημέρωσης και εκπαίδευσης των σχολείων σε θέματα που αφορούν στην εξοικείωση των μαθητών στην πρόληψη από την πυρκαγιά και την πυροπροστασία είναι ότι παρουσιάζεται ανάλογο εκπαιδευτικό υλικό για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης.

Αποτέλεσμα αυτού, είναι η ομαλή και σύμφωνα με την ηλικία των μαθητών εισαγωγή στην Πυροσβεστική Παιδεία ώστε να είναι αντιληπτά και κατανοητά τα θέματα που αναπτύσσονται σε κάθε μια ενημέρωση – εκπαίδευση.

Η συμμετοχή των μαθητών  στην ενημέρωση τους από την Πυροσβεστική  Υπηρεσία  ήταν εντυπωσιακή και οι ερωτήσεις καθώς και οι αφηγήσεις περιστατικών είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.


Οι μαθητές των σχολικών συγκροτημάτων έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, κάνοντας ερωτήσεις και αναπτύσσοντας συζητήσεις με τους πυροσβέστες που επιβεβαίωναν την διάθεσή τους να πάρουν όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες και γνώσεις  για το πυροσβεστικό έργο.  

 


 

Ø  Δράσεις σε Στρατιωτικές μονάδες, εκπαιδευτικούς & πολίτες

 

Αναφορικά με τις δράσεις που αφορούσαν στην ενημέρωση των πολιτών , στρατιωτικών μονάδων και εκπαιδευτικών το πρόγραμμα περιελάμβανε:Εισαγωγή στις βασικές αρχές της πυροσβεστικής τέχνης, τις διαδικασίες και τις μεθόδους πυρόσβεσης,  την ανάγκη χρήσης μέσων ατομικής προστασίας σε κάθε προσπάθεια αντιμετώπισης μια πυρκαγιάς. Ιδιαίτερο, την περιγραφή των κατηγοριών των πυρκαγιών, του τρόπους κατάσβεσης κάθε διαφορετικής κατηγορίας πυρκαγιάς, τα κατασβεστικά υλικά, τους φορητούς πυροσβεστήρες.


Η πρόληψη, η ετοιμότητα, και η άμεση ενεργοποίηση στην αντιμετώπιση      δασικών πυρκαγιών ήταν βασικό μέρος της δράσης αυτής. Το ενδιαφέρων των εκπαιδευόμενων ήταν αυξημένο και οι πολλές ερωτήσεις και διευκρινήσεις διατηρήθηκαν έως το τέλος της δεύτερης ημέρας.

Η χρήση φορητού πυροσβεστήρα για την κατάσβεση πυρκαγιάς ως αντικείμενο πρακτικής εξάσκησης, έδωσε την ευκαιρία στους εκπαιδευόμενους να διαπιστώσουν την ικανότητά τους να αποσοβήσουν τον κίνδυνο καταστροφής από μια πυρκαγιά, αν δράσουν άμεσα με γνώση, προσοχή και ψυχραιμία κατά την έναρξη της.Στην δράση αυτή και κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα συμμετείχαν συνολικά:

220 στρατεύσιμοι μόνιμοι και έφεδροι

  38 εκπαιδευτικοί Α΄ και Β΄ βαθμίδας

  67 πολίτες διαφόρων επαγγελμάτων

 


Ø  Fire summer camp 2022

 

Κατά τις απογευματινές ώρες και χωρίς την αλλοίωση του βαθμού ετοιμότητας της η Πυροσβεστική Υπηρεσία Γυθείου κατά την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο,  σε συνεργασία (κατά τόπους) με τις Εθελοντικές Πυροσβεστικές Δομές Μυρτιάς Πετρίνας και Κροκεών και με την καθολική συμμετοχή των Εθελοντών Πυροσβεστών διοργάνωσε τις καλοκαιρινές ψυχαγωγικές και ενημερωτικές δράσεις με τίτλο «Fire summer camp 2022»

 


Οι δράσεις που αναπτύχθηκαν και ενθουσίασαν εκατοντάδες μικρούς και μεγάλους περιείχαν :


1)  
Πυροσβεστικά παιχνίδια με ανάπτυξη πυροσβεστικών εγκαταστάσεων  για παιδιά σχολικής ηλικίας.

Όλα τα παιδιά επιθυμούν να βρεθούν κοντά σε πυροσβέστες οι οποίοι είναι οι ήρωές τους στα παιχνίδια και στα κινούμενα σχέδια στα βιντεάκια που παρακολουθούν.

Κατά την δράση Fire summer camp 2022, όλα τα παιδιά, σχολικής και προσχολικής ηλικίας είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά το πυροσβεστικό όχημα, να επεξεργαστούν τα εργαλεία και  τα υλικά του και να ρίξουν νερό αναπτύσσοντας πυροσβεστικές εγκαταστάσεις.

 

2)   Άσκηση διάσωσης κατάβασης από ψηλά κτήρια  με διασωστικούς κάλλους .

Ο Προϊστάμενος του Εθ.Π.Κ. Κροκεών, Αρχιπυροσβέστης Κουμάνδαρος Ελευθέριος λόγω της σχετικής ικανότητας και κατάρτισης, διοργάνωσε άσκηση- επίδειξη απεγκλωβισμού τραυματία και ατόμων από ψηλό κτίριο.  

Η άσκηση αναπτύχθηκε εξολοκλήρου από το προσωπικό και εθελοντές πυροσβέστες των Εθελοντικών Δομών οι οποίοι εκπαιδεύονται διαρκώς κατά την διάκια των παρουσιών τους στις Εθελοντικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες.

 

3)   Κατάσβεση μαγειρικού σκεύους με φλεγόμενο μαγειρικό λάδι.

      Με αφορμή τα συμβάντα αντιμετώπισης πυρκαγιάς που προήλθε από ξεχασμένο μαγειρικό σκεύος, έγινε γρήγορη ενημέρωση και επίδειξη τρόπου και διαδικασίας αντιμετώπισης πυρκαγιάς σε φλεγόμενο μαγειρικό σκεύος με μέσα που υπάρχουν σε κάθε χώρο κουζίνας οικίας ή και επαγγελματικής.

Αναλύθηκαν και παρουσιάστηκαν οι προτεινόμενοι τρόποι κατάσβεσης αλλά και οι ενέργειες που πρέπει να αποφευχθούν.4)   Σύντομη περιγραφή του φορητού πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης, και ενημέρωση για την αναγκαιότητα και αποτελεσματικότητα αναφορικά με την γνώση χρήσης φορητού μέσου πυρόσβεσης.

  Πρακτική εκπαίδευση στην χρίση του πυροσβεστήρα και κατάσβεση πυρκαγιάς με αυτόν σε εκπαιδευτικό κάδο.


·      Χαρακτηριστικό μιας εκ των δράσεων ήταν ο διαγωνισμός παιδικής ζωγραφικής με θέμα το Πυροσβεστικό Σώμα.

Μία δράση που ξεκίνησε από τις σχολικές αίθουσες του Δημοτικού Σχολείου Κροκεών κατά την περίοδο του Απριλίου 2022. Κατά την διάρκεια ενημερωτικής – εκπαιδευτικής επίσκεψης της Υπηρεσίας μας και του Εθ.Π.Κ. Κροκεών προτείναμε στους μαθητές την δημιουργία έργων ζωγραφικής με θέμα το Πυροσβεστικό Σώμα με σκοπό την ανάδειξη και βράβευση του καλύτερου έργου ανά σχολική τάξη.

Έτσι κι έγινε με αποτέλεσμα οι μαθητές να παραδώσουν τα έργα ζωγραφικής και εμείς να οργανώσουμε την διαδικασία ανάδειξης των καλύτερων έργων.

Αφού ολοκληρώθηκε τη διαδικασία ανάδειξης των καλύτερων έργων παιδικής ζωγραφικής, οι νικητές παρέλαβαν τα τρόπαιά τους και όλα τα παιδιά παρέλαβαν ένα αναμνηστικό δίπλωμα δώρο από την μασκότ της  υπηρεσίας μας τον «Μικρό Πυροσβέστη»

 

Ø  Εκπαιδευτική Διημερίδα με Τίτλο:

 

‘’Νέες τεχνολογίες και εκπαιδευτικές προκλήσεις στο Πυροσβεστικό Σώμα’’

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Γυθείου σε συνεργασία με την εταιρεία Draeger Hellas S.A. και με την υποστήριξη του συλλόγου Δράσεις Πολιτών, διοργάνωσε στις 25 & 26 Οκτωβρίου διημερίδα με θέμα   :

‘’Νέες τεχνολογίες και εκπαιδευτικές προκλήσεις στο Πυροσβεστικό Σώμα’’μια διημερίδα που σκοπό είχε την ενημέρωση στις νέες τεχνολογίες ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού, στις σειρές διασωστικών εργαλείων και στην πρακτική εκπαίδευση αυτών από το πυροσβεστικό προσωπικό.


1η Ημέρα.

Στα αντικείμενα των θεμάτων της πρώτης ημέρας της διημερίδας αυτής, έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, εκτός από το πυροσβεστικό προσωπικό, και πολίτες οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε αντικείμενα που χρήζουν ατομικής προστασίας από επικίνδυνες ουσίες και μολυσμένο περιβάλλον όπως ψεκασμούς αγροτικών εκτάσεων, μεταφορά απορριμμάτων, επεξεργασία μαρμάρων ξύλου κ.α.

Τίτλοι θεμάτων που αναλύθηκαν στο συνέδριο της 1ης ημέρας στο Γύθειο ήταν:  .

·      Είναι προαιρετική η συντήρηση των μέσων Ατομικής Προστασίας, ή αναγκαιότητα

·      Η χρήση φιλτρόμασκας στους χώρους εργασίας.

·      Μέτρηση αερίων σε κλειστούς χώρους, μια πρόκληση για το πυροσβεστικό προσωπικό.

·      Νέες τεχνολογίες και εκπαιδευτικά συστήματα στο Πυροσβεστικό Σώμα.

2η Ημέρα


Κατά την διάρκεια της δεύτερης ημέρας και στα πλαίσια της ευαισθητοποίησης των παιδιών σε ότι αφορά στις δράσεις του πυροσβεστικού σώματος, είχε προγραμματιστεί επίσκεψη μαθητών δημοτικού σχολείου στον υπαίθριο χώρο ενημέρωσης με ψυχαγωγική εκπαιδευτική δράση αποκλειστικά για τα παιδιά.

Κατά την ίδια ημέρα και στην συνέχεια την δράσης που αφορούσε στα παιδιά Δημοτικού Σχολείου, πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική δράση στην χρήση και λειτουργία των διασωστικών εργαλείων τελευταίας τεχνολογίας που είναι απαραίτητα για τον απεγκλωβισμό ατόμων από τροχαία ατυχήματα, τις οποίες παρακολούθησαν και μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων της περιοχής.


Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την δεύτερη ημέρα της δράσης που πραγματοποιήθηκε στις Κροκεές του Δήμου Ευρώτα είναι :

v Γνωριμία του πυροσβεστικού εξοπλισμού για τα παιδιά του δημοτικού με χρήση κρανών ασφάλειας και άλλων προϊόντων τα οποία χρησιμοποιήθηκαν από τα παιδιά ώστε να έρθουν κοντά τόσο στο έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας όσο και στο αντικείμενο της πυρόσβεσης διάσωσης. (Σταθμός με παιχνίδια για τα παιδιά και δεξιότητες με πυροσβεστήρες και σωλήνες)

v Επίδειξη εξοπλισμού τεχνικής διάσωσης με κοπή οχήματος με την χρήση διασωστικών εργαλείων. Έγινε επίδειξη διάσωσης σε πραγματικά οχήματα με αφαίρεση τμημάτων τους από ειδικούς εκπαιδευτές και πυροσβεστικό προσωπικό της Π.Υ. Γυθείου και των Εθελοντικών Πυροσβεστικών Δομών Ευρώτα, Πετρίνας και Κροκεών.

v Επίδειξη ειδικού εξομοιωτή για την είσοδο σε περιορισμένο χώρο (CSE) με παρουσίαση  ειδικού εξοπλισμού ασφαλείας και μέσων ατομικής προστασίας καθώς και του προγράμματος εκπαίδευσης στους παρισταμένους.

v Επίδειξη του νέου εξοπλισμού πυρόσβεσης με το ειδικό όχημα SafetyCar της Draeger το οποίο περιοδεύει σε όλη την Ευρώπη για τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες.


Στις δράσεις της διημερίδας παρευρέθηκαν και παρακολούθησαν:

·      Ο Διοικητής ΠΕ.ΠΥ.Δ. Πελοποννήσου Αρχιπύραρχος κύριος Αθανάσιος Κολυβήρας

·      Διοικητές των όμορων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών

·      Εκπρόσωποι των Στρατιωτικών Μονάδων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

·      Εκπρόσωποι των Δήμων Ανατολικής Μάνης και Ευρώτα.

·      Εθελοντές Πυροσβέστες και πολίτες.

Σχόλια