Υποτροφίες για Λάκωνες φοιτητές από το Γερουλάκειο Ίδρυμα Σπάρτης

 


Οι νεοεισαχθέντες φοιτητές ιατρικών σχολών του νομού Λακωνίας έχουν πλέον τη δυνατότητα να διεκδικήσουν 2 υποτροφίες από το Γερουλάκειο Ίδρυμα Υποτροφιών. Στους δύσκολους καιρούς  που διανύουμε, το Γερουλάκειο Ίδρυμα ανταμείβει όσους κόπιασαν σκληρά για να πετύχουν το στόχο τους.

Οι 2 αυτές υποτροφίες αφορούν τους πρωτο-εισαγόμενους φοιτητές της ιατρικής σχολής των ΑΕΙ της χώρας μας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021. Το ποσό της εκάστοτε υποτροφίας ανέρχεται στις 3000 ευρώ ανά έτος για τα 6 έτη που διαρκούν οι σπουδές.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι 31/10/2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ιδρύματος info@gerfnd.eu . Μετά το πέρας  της υποβολής των αιτήσεων, θα εξετασθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι από το Δ.Σ. του συλλόγου προκειμένου να προκύψουν οι δικαιούχοι.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

1. Βεβαίωση εγγραφής στο Πανεπιστήμιο/Ιατρική σχολή
2. Απολυτήριο Λυκείου
3. Βεβαίωση φοίτηση των 3 τάξεων του Λυκείου σε Λύκειο του Ν. Λακωνίας
4. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν λαμβάνει άλλη υποτροφία για τον ίδιο σκοπό από οποιοδήποτε άλλο οργανισμό.
5. Βεβαίωση που να αναγράφεται ο βαθμός εισαγωγής του στο Πανεπιστήμιο.

Καλή επιτυχία σε όλους τους ενδιαφερόμενους!

Σχόλια