Η προστασία από την πυρκαγιά είναι υπόθεση όλων μας

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Γυθείου μας ενημερώνει και μας ευαισθητοποιεί με ένα κοινωνικό μήνυμα από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος


Δελτίο Τύπου
Διανύουμε το μέσο του καλοκαιρού του 2018 και οι καιρικές συνθήκες παρόλο ότι είναι φυσιολογικές για την εποχή, είναι εξαιρετικά δυσμενείς για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε έναρξης πυρκαγιάς.
Η προστασία του τόπου μας, του φυσικού και ζωικού κεφαλαίου και του δασικού πλούτου είναι υπόθεση όλων μας. Η υπηρεσία μας καθημερινά βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα, προκειμένου να αντιμετωπίσει κάθε πιθανή έναρξη πυρκαγιάς ώστε να μην διαταράξει την ομαλή ζωή κάθε πολίτη. 
Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση στην πρόληψη και στην έγκαιρη κινητοποίησή όλων μας για αποφύγουμε οποιαδήποτε καταστροφή είναι βασικό μέλημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γυθείου.
                                                                                                                    Ο
                                                                                                            Διοικητής
                                                                                        Χριστόδουλός Δ. Παπαμιχαήλ
                                                                                                        Αντιπύραρχος

Σχόλια