Μια ναυτιλιακή εταιρεία αρωγός στο έργο των Εθελοντών Πυροσβεστών

Η HELLENIC SEAWAYS, η ναυτιλιακή εταιρεία που με τα πλοία της οργώνει Κυκλάδες Δωδεκάνησα και Σποράδες, αναγνώρισε την σημαντική προσφορά των Εθελοντών Πυροσβεστών στην αντιμετώπιση πυρκαγιών, τεχνολογικών και φυσικών καταστροφών.
Μετά από την επικοινωνία και τις συνομιλίες που είχε η ναυτιλιακή εταιρεία Hellenic Seawaes, με την Πανελληνία Ένωση Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος, κατέληξε στην εξαιρετική ευγενική χειρονομία που η Π.Ε.Ε.Π.Σ. μας κάνει γνωστή με την παρακάτω ανακοίνωση:
Είναι πολλαπλά σημαντικό, κάθε πολίτης που επιλέγει να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο ως Εθελοντής Πυροσβέστης, να αισθάνεται ότι η προσφορά του αυτή αναγνωρίζεται!
Είναι σημαντικό επίσης δυνάμεις του κοινωνικού συνόλου να συμμετέχουν με την ευγενική τους παρουσία στην στήριξη των Εθελοντών.
Έτσι δημιουργείτε η κοινωνική συνοχή που πάντα ως αποτέλεσμα έχει την ανάπτυξη και την ευημερία!

Οι "Δράσεις Πολιτών" συγχαίρουν και στηρίζουν αυτές τις πρωτοβουλίες  

Σχόλια