Πυροσβεστική παιδεία

 Πυροσβεστική παιδεία μιας άλλης φιλοσοφίας...


... μπορεί να είναι όμορφη και διασκεδαστική η εκκίνηση της ανάπτυξης της Πολιτικής Προστασίας από την ευαίσθητη παιδική ηλικία.
Απαιτείται φυσικά πολύ προσοχή!!! 

Σχόλια