Εκπαίδευση Διασωστών

Βασικό αντικείμενο της εκπαίδευσης του Πυροσβεστικού προσωπικού είναι η εξοικείωση με το ύψος, η δυνατότητα αναρρίχησης - καταρρίχησης και η χρήση διασωστικών σχοινιών.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Γυθείου & ο Εθελοντικός Πυροσβεστικός Σταθμός Μυρτιάς, στα πλαίσια διαρκούς εκπαίδευσης μονίμων και εθελοντών πυροσβεστών οργάνωσαν στις 12/3/2017 πρακτική εκπαίδευση στην χρήση, τον χειρισμό και την εφαρμογή στην πράξη του διασωστικού εξοπλισμού   αναρρίχησης – καταρρίχησης.

Δεκάδες εθελοντές και μόνιμοι πυροσβέστες  παρακολούθησαν με πολύ προσοχή την θεωρητική εκπαίδευση με την οποία  ο πεπειραμένος διασώστης  Αρχιπυροσβέστης Κουμάνταρος Ελευθέριος ξεκίνησε το πρόγραμμα.
Οι πρώτες απορίες και οι ερωτήσεις κέντρισαν το ενδιαφέρον των πιο διστακτικών με αποτέλεσμα όλο το προσωπικό πολύ γρήγορα να προσαρμοστεί στις υψηλές απαιτήσεις της ημέρας αυτής.
Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα τραυματισμού και να  αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευόμενοι την ουσιαστική σημασία της γνώσης και της χρήσης των Μ.Α.Π. σε κάθε στιγμή εκπαίδευσης ή επιχείρησης του πυροσβεστικού προσωπικού.

Το πρώτο πεδίο   της εκπαίδευσης ήταν η αναρρίχηση και καταρρίχηση από μικρό ύψος με διασωστικό σχοινί, ώστε να αποκτήσουν επαφή όλοι οι εκπαιδευόμενοι και να ξεπεράσουν τυχών δισταγμούς στην πράξη. Σε κάθε σημείο βρισκόταν πάντα κάποιος από τους πιο πεπειραμένους  και συμβούλευε, εμψύχωνε και βοηθούσε τον εκπαιδευόμενο επιβεβαιώνοντας το άριστο κλίμα συνεργασίας μεταξύ των συναδέλφων.
Η σκέψη ότι υπάρχουν περιπτώσεις συμβάντων που απαιτούν την προσπέλαση ποταμών χειμάρρων ή ακόμα και φαραγγιών, δημιούργησε την εκπαίδευση   στο δεύτερο πεδίο που ήταν η εφαρμογή αυτής ακριβώς της μετακίνησης με δίδυμο  διασωστικό σχοινί. Οι πυροσβέστες έχουν αρχίσει πλέον και  αισθάνονται σιγουριά με την χρήση των διασωστικών υλικών και οι απαιτήσεις σιγά - σιγά μεγαλώνουν.

Τελευταίο πεδίο της εκπαίδευσης αυτής ήταν η αναρρίχηση και καταρρίχηση από μεγαλύτερο ύψος κάτι που μετά τα όσα είχαν προηγηθεί ήταν πλέον εφικτό από όλους.Ξεχωριστή εντύπωση στην δημοσιογραφική μας ομάδα ήταν η δυναμική συμμετοχή  των εθελοντριών αυτής της Υπηρεσίας.
Οι Εθελόντριες Πυροσβέστριες που παρακολούθησαν την εκπαίδευση αυτή δεν υστέρησαν σε κανένα σημείο από τους Πυροσβέστες και με την αποφασιστικότητα τους και την  συμμετοχή τους απέδειξαν το υψηλό επίπεδο της αποφασιστικότητάς τους.


Είδαμε και αυτό….

Οι Πυροσβέστες το λένε «Διοικητική Μέριμνα» εμείς το λέμε "Το τερπνόν μετά του ωφελίμου"
Το σίγουρο είναι ότι θα θέλαμε πολύ να είμαστε μέλη της ομάδας αυτής

Σχόλια